อัลบั้มภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
* อัลบั้ม *
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่ว
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่ว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 642 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี2560
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี2560
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2561
วันเด็กประจำปี 2560
วันเด็กประจำปี 2560
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2561
โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2561
อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี
อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 1210 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 215 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 212 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 154 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ประจำ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ประจำ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ทำความสะอาดคูคลองและถนน
ทำความสะอาดคูคลองและถนน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 188 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558

โครงการ....การดูแลแม่วัยรุ่น
โครงการ....การดูแลแม่วัยรุ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
มอบอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด
มอบอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 160 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนหอพัก
พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนหอพัก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
โครงการรณป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2558
โครงการรณป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 155 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558

เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โดย กอ.รมน เพชรบุรี
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โดย กอ.รมน เพชรบุรี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันสงกรานต์ ปี2558
วันสงกรานต์ ปี2558
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปี 2558
โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 155 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2558
วันผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558