อัลบั้มภาพ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพไร่หวาน
* อัลบั้ม *
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพไร่หวาน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพไร่หวาน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 243 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2561
โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและให้บริการ
โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและให้บริการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวังกะ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวังกะ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่ว
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่ว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 713 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมก
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2561

ประชุมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561
ประชุมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานจังหวัดเลย ประจำปี2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานจังหวัดเลย ประจำปี2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2561
โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี2560
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี2560
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2560

วันเด็กประจำปี 2560
วันเด็กประจำปี 2560
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2560
อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี
อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 1231 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 235 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ประจำ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ประจำ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 163 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ทำความสะอาดคูคลองและถนน
ทำความสะอาดคูคลองและถนน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 210 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
โครงการ....การดูแลแม่วัยรุ่น
โครงการ....การดูแลแม่วัยรุ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
มอบอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด
มอบอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 173 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558