อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561
* อัลบั้ม *
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 188 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนหอพัก
พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนหอพัก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
โครงการรณป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2558
โครงการรณป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โดย กอ.รมน เพชรบุรี
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โดย กอ.รมน เพชรบุรี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558

วันสงกรานต์ ปี2558
วันสงกรานต์ ปี2558
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปี 2558
โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 185 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2558
วันผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 184 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่ (ประชาคม) ประจำปี 2558
ออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่ (ประชาคม) ประจำปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558

โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันเด็กแห่งประจำปี 2558
วันเด็กแห่งประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ทำบุญ อบต. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
ทำบุญ อบต. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากจังหวัด
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากจังหวัด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2558

ศึกษาดูงานประจำปี 2557 ณ.จังหวัดตาก/เชียงใหม่
ศึกษาดูงานประจำปี 2557 ณ.จังหวัดตาก/เชียงใหม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2557
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 150 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2557
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 57
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 57
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557