อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี2560
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันเด็กแห่งประจำปี 2558
วันเด็กแห่งประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ทำบุญ อบต. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
ทำบุญ อบต. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากจังหวัด
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากจังหวัด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2558
ศึกษาดูงานประจำปี 2557 ณ.จังหวัดตาก/เชียงใหม่
ศึกษาดูงานประจำปี 2557 ณ.จังหวัดตาก/เชียงใหม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2557
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2557
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมสงกรานต์ ปี 57
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 57
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
คณะอปพร. อบต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลกศึกษาดูงานศูนย์อปพร. อบต.โพ
คณะอปพร. อบต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลกศึกษาดูงานศูนย์อปพร. อบต.โพ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2557
คณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ศ
คณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ศ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2557
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่) 17
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่) 17
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2557
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2557

โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำป
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำป
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2557
จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2556
จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2556
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2556
แม่บ้านต.โพไร่หวาน ศึกษาดูงาน ปี 2556
แม่บ้านต.โพไร่หวาน ศึกษาดูงาน ปี 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2556
สปสช2556 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรม
สปสช2556 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2556
สปสช. 2556 โครงการสายใยแม่สู่ลูก
สปสช. 2556 โครงการสายใยแม่สู่ลูก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>