อัลบั้มภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
* อัลบั้ม *
สปสช. 2556 โครงการสายใยแม่สู่ลูก
สปสช. 2556 โครงการสายใยแม่สู่ลูก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2556
สปสช.2556 โครงการโภชนาการสมวัย เด็กโพไร่หวานแข็งแรง
สปสช.2556 โครงการโภชนาการสมวัย เด็กโพไร่หวานแข็งแรง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2556
สปสช.2556 โครงการกินเป็น เน้นผัก รักษ์สุขภาพชาวตำบลโพไร่หวาน
สปสช.2556 โครงการกินเป็น เน้นผัก รักษ์สุขภาพชาวตำบลโพไร่หวาน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2556
๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖
๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2556
การแข่งขันกีาฟุตซอล และตะกร้อ เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๖
การแข่งขันกีาฟุตซอล และตะกร้อ เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๖
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2556

โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม(หนูรักษ์โลก)ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม(หนูรักษ์โลก)ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2556
สปสช.2556 โครงการโลกสดใสของวัยผู้สูงอายุ
สปสช.2556 โครงการโลกสดใสของวัยผู้สูงอายุ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2556
งานวันสงกรานต์ชมรมผู้สูงอายุ
งานวันสงกรานต์ชมรมผู้สูงอายุ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2556
สงกรานต์ ๒๕๕๖
สงกรานต์ ๒๕๕๖
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2556
เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2556

อบต.สัญจร ออกหน่วยเคลื่อนที่ ปี 2556
อบต.สัญจร ออกหน่วยเคลื่อนที่ ปี 2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
บริการรับชำระภาษี ฯลฯ
บริการรับชำระภาษี ฯลฯ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวเพชรบุรี 2556
รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวเพชรบุรี 2556
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
ได้รับมอบเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้รับมอบเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
ร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรีเข้าตรวจหอพักนักศึกษา
ร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรีเข้าตรวจหอพักนักศึกษา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

อปพร.โพไร่หวานซ้อมแผนกับตำรวจ
อปพร.โพไร่หวานซ้อมแผนกับตำรวจ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการปิดทองไหว้พระ ปี 2556
โครงการปิดทองไหว้พระ ปี 2556
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ICTชุมชนตำบลโพไร่หวาน
ICTชุมชนตำบลโพไร่หวาน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
7 วันอันตราย 2556
7 วันอันตราย 2556
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วันเด็ก2556
วันเด็ก2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>