อัลบั้มภาพ อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
* อัลบั้ม *
โครงการศึกษาดูงานเชิงศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
โครงการศึกษาดูงานเชิงศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2555
เกษตรกรผู้ทำนา ต.โพไร่หวาน ขึ้นทะเบียนข้าว
เกษตรกรผู้ทำนา ต.โพไร่หวาน ขึ้นทะเบียนข้าว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน อบต. ประจำปี ๒๕๕๕
ศึกษาดูงาน อบต. ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯต.โพไร่หวาน
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ประชุม อปพร.ต.โพไร่หวานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชุม อปพร.ต.โพไร่หวานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555

แข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี ๒๕๕๕
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ต.โพไร่หวาน ปี ๒๕๕๕
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ต.โพไร่หวาน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
สปสช. โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สปสช. โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
๑๒ สิงหา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
๑๒ สิงหา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555

วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555

มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปี 2554
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2555
รับประกาศเกียรติคุณ
รับประกาศเกียรติคุณ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>