อัลบั้มภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
* อัลบั้ม *
น้องๆปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
น้องๆปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
จักษุแพทย์เคลื่อนที่
จักษุแพทย์เคลื่อนที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 150 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กศน.ตำบลโพไร่หวาน
กศน.ตำบลโพไร่หวาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
โครงการศึกษาดูงานเชิงศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
โครงการศึกษาดูงานเชิงศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2555

เกษตรกรผู้ทำนา ต.โพไร่หวาน ขึ้นทะเบียนข้าว
เกษตรกรผู้ทำนา ต.โพไร่หวาน ขึ้นทะเบียนข้าว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน อบต. ประจำปี ๒๕๕๕
ศึกษาดูงาน อบต. ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯต.โพไร่หวาน
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ประชุม อปพร.ต.โพไร่หวานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชุม อปพร.ต.โพไร่หวานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี ๒๕๕๕
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ต.โพไร่หวาน ปี ๒๕๕๕
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ต.โพไร่หวาน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
สปสช. โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สปสช. โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
๑๒ สิงหา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
๑๒ สิงหา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>