อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561
* อัลบั้ม *
รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวเพชรบุรี 2556
รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวเพชรบุรี 2556
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
ได้รับมอบเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้รับมอบเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
ร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรีเข้าตรวจหอพักนักศึกษา
ร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรีเข้าตรวจหอพักนักศึกษา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
อปพร.โพไร่หวานซ้อมแผนกับตำรวจ
อปพร.โพไร่หวานซ้อมแผนกับตำรวจ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 234 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการปิดทองไหว้พระ ปี 2556
โครงการปิดทองไหว้พระ ปี 2556
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ICTชุมชนตำบลโพไร่หวาน
ICTชุมชนตำบลโพไร่หวาน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
7 วันอันตราย 2556
7 วันอันตราย 2556
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วันเด็ก2556
วันเด็ก2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
น้องๆปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
น้องๆปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
จักษุแพทย์เคลื่อนที่
จักษุแพทย์เคลื่อนที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 176 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

กศน.ตำบลโพไร่หวาน
กศน.ตำบลโพไร่หวาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
โครงการศึกษาดูงานเชิงศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
โครงการศึกษาดูงานเชิงศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2555
เกษตรกรผู้ทำนา ต.โพไร่หวาน ขึ้นทะเบียนข้าว
เกษตรกรผู้ทำนา ต.โพไร่หวาน ขึ้นทะเบียนข้าว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน อบต. ประจำปี ๒๕๕๕
ศึกษาดูงาน อบต. ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯต.โพไร่หวาน
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ประชุม อปพร.ต.โพไร่หวานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชุม อปพร.ต.โพไร่หวานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2555
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี ๒๕๕๕
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ต.โพไร่หวาน ปี ๒๕๕๕
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ต.โพไร่หวาน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
สปสช. โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สปสช. โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555