อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี2560
* อัลบั้ม *
รับประกาศเกียรติคุณ
รับประกาศเกียรติคุณ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2554
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พัฒนาตำบล
พัฒนาตำบล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2554
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ศึกษาดูงาน @ จ.สุพรรณบุรี
ศึกษาดูงาน @ จ.สุพรรณบุรี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2554

ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔
ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2554
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2554
ช่วยเหลือเครืองบินตกที่แก่งกระจาน
ช่วยเหลือเครืองบินตกที่แก่งกระจาน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2554
แห่เทียนวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔
แห่เทียนวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>