อัลบั้มภาพ อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
* อัลบั้ม *
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2554
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พัฒนาตำบล
พัฒนาตำบล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2554

รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ศึกษาดูงาน @ จ.สุพรรณบุรี
ศึกษาดูงาน @ จ.สุพรรณบุรี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2554
ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔
ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2554
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2554
ช่วยเหลือเครืองบินตกที่แก่งกระจาน
ช่วยเหลือเครืองบินตกที่แก่งกระจาน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2554

แห่เทียนวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔
แห่เทียนวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๕๕๔
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๕๕๔
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2554
ขอเชิญร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2554
โครงการเยาวชนร่วมใจ (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
โครงการเยาวชนร่วมใจ (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2554
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>