อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561
* อัลบั้ม *
๑๒ สิงหา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
๑๒ สิงหา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555

พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปี 2554
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2555
รับประกาศเกียรติคุณ
รับประกาศเกียรติคุณ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 155 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2554

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พัฒนาตำบล
พัฒนาตำบล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554