อัลบั้มภาพ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพไร่หวาน
* อัลบั้ม *
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๕
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
พัฒนา ๒ ข้างทางสายเพชรบุรี - หาดเจ้า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ.นคนสวรรค์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
มอบอุปกรณ์กีฬาปี ๒๕๕๕
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปี 2554
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2555
รับประกาศเกียรติคุณ
รับประกาศเกียรติคุณ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
ต้อนรับอบต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
โครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2554
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

พัฒนาตำบล
พัฒนาตำบล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พระราชทานของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ต.โพไร่หวาน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554