อัลบั้มภาพ อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
* อัลบั้ม *
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2554
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2554
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2554
อบรมวันที่10มี.ค.54ราชภัชเพชรบุรี
อบรมวันที่10มี.ค.54ราชภัชเพชรบุรี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2554
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่)
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2554
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2554
โครงการทัศนศึกษาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ (ปิดทองฝังลูกนิมิต)
โครงการทัศนศึกษาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ (ปิดทองฝังลูกนิมิต)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ได้ออกเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและรับขวัญหล
สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ได้ออกเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและรับขวัญหล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
MOU งานหลักประกันสุขภาพ
MOU งานหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
อบต. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และ อปพร.
อบต. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และ อปพร.
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
อบต.โพไร่หวานร่วมกับโรงพยาบาล,ชมรมผู้สูงอา่ยุ จัดงานปีใหม่ 2
อบต.โพไร่หวานร่วมกับโรงพยาบาล,ชมรมผู้สูงอา่ยุ จัดงานปีใหม่ 2
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554