อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561
* อัลบั้ม *
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
ฉลอง ๙๐ ปี โรงเรียนวัดเพรียง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 143 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2554
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ศึกษาดูงาน @ จ.สุพรรณบุรี
ศึกษาดูงาน @ จ.สุพรรณบุรี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2554
ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔
ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2554

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2554
ช่วยเหลือเครืองบินตกที่แก่งกระจาน
ช่วยเหลือเครืองบินตกที่แก่งกระจาน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2554
แห่เทียนวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔
แห่เทียนวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๕๕๔
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๕๕๔
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2554

ขอเชิญร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2554
โครงการเยาวชนร่วมใจ (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
โครงการเยาวชนร่วมใจ (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2554
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2554
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2554
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2554
อบรมวันที่10มี.ค.54ราชภัชเพชรบุรี
อบรมวันที่10มี.ค.54ราชภัชเพชรบุรี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2554
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่)
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2554

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2554
โครงการทัศนศึกษาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ (ปิดทองฝังลูกนิมิต)
โครงการทัศนศึกษาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ (ปิดทองฝังลูกนิมิต)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ได้ออกเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและรับขวัญหล
สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ได้ออกเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและรับขวัญหล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 154 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
MOU งานหลักประกันสุขภาพ
MOU งานหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554