อัลบั้มภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
* อัลบั้ม *
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
ชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2554
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๕๕๔
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๕๕๔
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2554
ขอเชิญร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2554
โครงการเยาวชนร่วมใจ (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
โครงการเยาวชนร่วมใจ (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2554
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2554
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2554
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2554

อบรมวันที่10มี.ค.54ราชภัชเพชรบุรี
อบรมวันที่10มี.ค.54ราชภัชเพชรบุรี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2554
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่)
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หน่วย อบต.เคลื่อนที่)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2554
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2554
โครงการทัศนศึกษาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ (ปิดทองฝังลูกนิมิต)
โครงการทัศนศึกษาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ (ปิดทองฝังลูกนิมิต)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ได้ออกเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและรับขวัญหล
สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ได้ออกเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและรับขวัญหล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
MOU งานหลักประกันสุขภาพ
MOU งานหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
อบต. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และ อปพร.
อบต. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และ อปพร.
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
อบต.โพไร่หวานร่วมกับโรงพยาบาล,ชมรมผู้สูงอา่ยุ จัดงานปีใหม่ 2
อบต.โพไร่หวานร่วมกับโรงพยาบาล,ชมรมผู้สูงอา่ยุ จัดงานปีใหม่ 2
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554