สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปการผลการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2559