สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน มิถุนายน 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2559