สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน พฤษภาคม 2559
   
 
    การดำเนินการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน พฤษภาคม 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2559