ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 36,000 บีทียู
   
 
   

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

 ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 36,000 บีทียู

..........................................................
 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  ระหว่างวันที่  15  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559    ถึงวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 - 3249-3149 ในวันและเวลาราชการ  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th , http://www.poraiwan.go.th

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2559