สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
   

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2559