สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
   

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2560