ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมและรางระบายน้ำ คลองนากระทุ่ม หมู่ 5 บ้านเพรียง
   
 
   

 โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมและรางระบายน้ำ คลองนากระทุ่ม หมู่ 5 บ้านเพรียง ขนาดท่อเหลี่ยม กว้าง 1.20 เมตรx1.20 เมตร  ยาว 1 เมตร หนา 0.125 เมตร จำนวน 2  แถวๆละ 8 ท่อน รวมท่อเหลี่ยม 16 ท่อน พร้อมผนังกันดิน ผนังรัดปากท่อและพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร  รางระบายน้ำกว้าง 2 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมทางข้าม 3 จุด  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  (รายละเอียด ตามแบบที่  อบต. กำหนด)  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2560