ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย
   
 
   

                                      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  9 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย  ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า  268 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)   

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560