ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านปลายนา ซอย 1 และซอย 6
   
 
   

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  1  บ้านปลายนา  ซอย  1  และซอย  6 ระยะทางรวม 280  เมตร  กว้าง  0.50  เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 28 บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย  (รายละเอียด  ตามแบบที่  อบต. กำหนด  ) 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2560