สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
   
 
   

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2560