สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60
   
 
   

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับข้อมูล เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2560