ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
   
 
   

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า งานย้ายเสาแรงสูงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธ  ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ฝั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่วัดเพรียง ถึง ซอยบ่อมอญ ๕ หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีการซ่อมแซมบำรุงรักษาตลอดจนเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ โปรดแจ้งแผนการดำเนินงานแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ ติดต่อประสานงานได้ที่นายจำนง  รังผึ้ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๖๐๘๐๔๘๓

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2561