เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
   
 
   

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2558