ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
   
 
   

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้งยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถซื้อเอกสารประมูลได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559- 26 สิงหาคม 2559

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2559