ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก (ถนนสายห้วยเสือ) จากเขตหมู่ 5 บ้านเพรียง ไปถึงตำบลสมอพลือ (ต่อ)
   
 
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก (ถนนสายห้วยเสือ) จากเขตหมู่ 5 บ้านเพรียง ไปถึงตำบลสมอพลือ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก (ถนนสายห้วยเสือ) จากเขตหมู่ 5 บ้านเพรียง ไปถึงตำบลสมอพลือ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2559