ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
   
 
   

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มครัวเรือน >>โครงการจะมีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (รวม 6 เดือน)ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการแข่งขันการลดใช้พลังงานในภาคครัวเรือน << เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงานและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ *** ตัดสินจากผลการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนของแต่ละจังหวัด เปรียบเทียบกับการใช้ในปีที่ผ่านมาแล้วหาค่าเฉลี่ย 6 เดือนของกิจกรรม*** !!!!! ร่วมมือกันประหยัดพลังงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กันนะคะ !!!!!

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2557