องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 
 
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
เลขที่ 64 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3249-3149 ต่อ 103
โทรสาร : 0-3249-3149 ต่อ 103
Email : office@poraiwan.go.th / poraiwan_2559@hotmail.com
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
www.poraiwan.go.th