Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อบต.โพไร่หวาน 20
2 คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล อบต.โพไร่หวาน 14
3 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพไร่หวาน 29
4 คู่มืองานงานธุรการ อบต.โพไร่หวาน 28
5 คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ 178
6 คู่มือปฏิบัติงานการะบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator 29
7 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Administrator 51
8 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ Administrator 76
9 คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ Administrator 31
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.