บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน


 


นายนิภากร ชูปานกลีบ
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
 


นายนิภากร ชูปานกลีบ
นายช่างไฟฟ้า

 

 

นายอนันท์ เวสสุวรรณ
ผช.นายช่างโยธา

นายธีภัทร มุทธกาญจน์
ผช.นายช่างโยธา

นายกู้เกียรติ แจ่มจำรัส
ผช.นายช่างโยธา

นายรุ่งนิรันดร์ รักดี
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายภาค ปฏิสันถาวร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายชาติชาย ปิ่นทอง
คนงาน

นางดวงจันทร์ คำปอ
คนงาน

นายณรงค์ศักดิ์ พิณทอง
คนงาน

นายณรงค์วิทย์ กอสวัสดิ์พัฒน์
คนงาน

  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.