บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน


นายทัธนา ชูก้อนทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายทัธนา ชูก้อนทอง
นักวิชาการศึกษา

 


- ว่าง -
ครูผู้สอน

- ว่าง -
ครูผู้สอน

นางสาวกนกพร ร่วมบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ)

- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
(ทั่วไป) 
  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.