สภาพทั่วไป อบต.โพไร่หวาน

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ตั้งอยู่ที่ 64 หมู่ 3  ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  6  กิโลเมตร

    ทิศเหนือ จดตำบล ต.นาวุ้ง และเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ท่าราบ) อ.เมือง
    ทิศใต้ จดตำบล ต.ดอนยาง อ.เมือง และต.สมอพลือ อ.บ้านลาด
    ทิศตะวันออก จดตำบล ต.นาวุ้ง และ ต.หนองพลับ อ.เมือง
    ทิศตะวันตก จดตำบล ต.ต้นมะม่วง และเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ท่าราบ) อ.เมือง

     

 

เนื้อที่

     ตำบลโพไร่หวานมีพื้นที่ทั้งหมด  6,478  ไร่  คิดเป็น  10.36  ตารางกิโลเมตร

     

 

ภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ในตำบลโพไร่หวานเป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกร

     

 

จำนวนหมู่บ้าน

     ตำบลโพไร่หวานมีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง หมด    7  หมู่บ้าน ได้แก่

       หมู่ที่  1  บ้านปลายนา
       หมู่ที่  2  บ้านทุ่งลม
       หมู่ที่  3  บ้านใหม่
       หมู่ที่  4  บ้านเพรียง
       หมู่ที่  5  บ้านเพรียง
       หมู่ที่  6  บ้านบ่อหวาย
       หมู่ที่  7  บ้านตะโกงาม

     

 

ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น   5,609  คน แยกเป็นชาย 2,500 คน   หญิง  3,109 คน จำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 3,086 หลังคาเรือน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย  396.62 คน/ตารางกิโลเมตร


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.