สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

การศึกษา

    โรงเรียนประถมศึกษา 2  แห่ง
    โรงเรียนมัธยมศึกษา  -  แห่ง
    โรงเรียนอาชีวศึกษา  -  แห่ง
    โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง 1  แห่ง
    หอกระจายข่าว 7  แห่ง
    เสียงตามสาย  -  แห่ง
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  -  แห่ง

   

     

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง

     

 

สาธารณสุข

    โรงพยาบาลของรัฐขนาด -  เตียง  -  แห่ง
    สถานีอนามัยประจำตำบล 1  แห่ง
    สถานพยาบาล 1  แห่ง
    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4  แห่ง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

     

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    สถานีตำรวจ 1  แห่ง
    สถานีดับเพลิง  -  แห่ง
    ที่ทำการตำรวจชุมชน  -  แห่ง
    ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1  แห่ง

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.