การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

การคมนาคม

       มีถนนสำหรับใช้สัญจรทุกหมู่บ้าน
       มีรถประจำทางผ่าน  1  สาย  คือ สายเพชรบุรี-หาดเจ้าฯ

     

 

การโทรคมนาคม

    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   -   แห่ง
    สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ   -   แห่ง
    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 53  แห่ง
    โทรศัพท์ระบบดาวเทียม   3  แห่ง

     

 

การไฟฟ้า

       ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  7      หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า      4,109    คน

     

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

       คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย        3    สาย

     

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       ถังเก็บน้ำ จำนวน   3  แห่ง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.