สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานนางพรทิพย์ แจ่มจำรัส
ประธานสภาอบต.โพไร่หวาน
โทร. 032-493149
 


นายวีรชาติ งามชม
รองประธานสภาอบต.
โทร.  032-493149
 

พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์
เลขานุการสภาอบต.
โทร. 062-66038558


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 


นายอุดมพร คงกระพันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
โทร. 032-493149
 

นางสมใจ สายคำ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
โทร.  032-493149

นายดนัย ประเทศกล่อม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
โทร. 032-493149
 

นางอุไรรัตน์ มีสมบัติ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
โทร.  032-493149นายธนาธิป ศรีปลั่ง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
โทร. 032-493149
 

 

 
 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.