รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน อบต.โพไร่หวาน 2305
2 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตรอบ 12เดือน ปี2565 งานประชาสัมพันธ์ 755
3 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน ปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ 250
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 อบต.โพไร่หวาน 466
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2564 อบต.โพไร่หวาน 351
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปอ้งกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน(รอบ 6 เดือน) Administrator 218
7 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2566)(รอบ 6 เดือน) Administrator 172
8 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2565)(รอบ 12 เดือน) งานพัสดุ 147
9 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2565)(รอบ 6 เดือน) อบต.โพไร่หวาน 1937
10 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) อบต.โพไร่หวาน 160
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.