แผนดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 08 รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) งานแผน 41
2 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕67 งานพัสดุ 40
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานแผน 48
4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 งานพัสดุ 82
5 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 งานพัสดุ 59
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่อผกา 85
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 งานการเงิน 86
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่อผกา 94
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ 2564 งานพัสดุ 121
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564) ช่อผกา 137

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.