รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งานแผน 41
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) งานแผน 236
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 งานพัสดุ 80
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานแผน 220
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 65 รอบ 6 (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565) งานการเงิน 147
6 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน มีนาคม 2565) ช่อผกา 168
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 งานการเงิน 128
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายปี 2564 (รอบ เม.ย.64 -ก.ย.64 งานการเงิน 149
9 การอนุรักษ์ทรัพยาการน้ำ 2565 งานพัสดุ 70
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน2564 อบต.โพไร่หวาน 166

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.