ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 o24 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน ทุจริต และประพฤติมิชอบ 2566 งานสวัสดิการสังคม 204
2 ข้อมูลสถิติร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566 อบต.โพไร่หวาน 162
3 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัสดุ 132
4 ข้อมูลสถิติร้องเรียนเรื่องทุจริต งานพัสดุ 110
5 ประกาศหลักเหณฑ์และเงื่อไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธาณะ พ.ศง2564มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน งานพัสดุ 115
6 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ของปี 2564 Administrator 118
7 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 135
8 สถิติการทุจริต Administrator 122
9 สถิติการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ 144
10 สถิติการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ 100

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.