ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลโพไร่หวาน เพื่อพูดคุยถึงการเป็นอยู่ การรักษาพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบของใช้จำเป็น งานช่าง 61
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานช่าง 24
3 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม งานช่าง 58
4 ติดตามกลุ่มอาชีพตำบลโพไร่หวาน ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ช่อผกา พูลสวน 93
5 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไฟไหม้บ้าน งานสวัสดิการสังคม 65
6 ชมรมผู้สูงอายุ คั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ช่อผกา พูลสวน 362
7 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กันยายน ๒๕๖๖ ช่อผกา พูลสวน 126
8 อบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สตรี ตำบลโพไร่หวาน 2566 ช่อผกา พูลสวน 111
9 รณรงค์กำจัดยุงลาย ต.โพไร่หวาน 2566 ช่อผกา พูลสวน 97
10 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ต. โพไร่หวาน เดือนกรกฎาคม 2566 ช่อผกา พูลสวน 115

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.