การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมบุคคลการองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประจำปี 2566 งานช่าง 56
2 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566 อบต.โพไร่หวาน 54
3 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ งานแผน 109
4 O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.โพไร่หวาน 126
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.โพไร่หวาน 80
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การรักษาพยาบาล) อบต.โพไร่หวาน 126
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย อบต.โพไร่หวาน 123
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.โพไร่หวาน 132
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.โพไร่หวาน 119
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โพไร่หวาน 100

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.