การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ งานแผน 35
2 O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.โพไร่หวาน 46
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.โพไร่หวาน 39
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การรักษาพยาบาล) อบต.โพไร่หวาน 44
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย อบต.โพไร่หวาน 40
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.โพไร่หวาน 51
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.โพไร่หวาน 43
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โพไร่หวาน 38
9 คำสั่งมอบอำนาจให้รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน และการมอบหมายการปฏิบัิิติหน้าที่ของรอง นายก อบต. อบต.โพไร่หวาน 65
10 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัิตหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ อบต.โพไร่หวาน 61

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.