ศูนย์บริการคนพิการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บริการจัดทำบัตรประชาชนคลื่อนที่ ช่อผกา พูลสวน 496
2 รายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2567 ช่อผกา พูลสวน 20
3 เยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 2566 ช่อผกา พูลสวน 23
4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ ช่อผกา พูลสวน 497
5 ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการ 2566 ช่อผกา พูลสวน 46
6 ข้อมูลคนพิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประจำปี 2566 งานพัสดุ 63
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.