งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฐานข้อมูลจำนวนประชากร (ผู้สูงอายุและผู้พิการ) 2566 งานสวัสดิการสังคม 35
2 ฐานข้อมูลสรุปผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 2566 งานสวัสดิการสังคม 34
3 ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 งานสวัสดิการสังคม 53
4 รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโพไร่หวาน ประจำปี 2567 ช่อผกา พูลสวน 350
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.