แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 O32 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 งานพัสดุ 31
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) อบต.โพไร่หวาน 128
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ลงระบบ E-plan nacc Administrator 632
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 Administrator 1147
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 673
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ปี2562 อบต.โพไร่หวาน 194
7 แผนและประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ปี2562 Administrator 143
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ปี2561 อบต.โพไร่หวาน 121
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 งานพัสดุ 207
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.