โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

Attachments:
Download this file (กรอบโครงสร้าง 2.pdf)กรอบโครงสร้าง 2.pdf[แผนผังโครงสร้าง]215 Kb
Download this file (ประกาศกำหนดโครงสร้าง.pdf)ประกาศกำหนดโครงสร้าง.pdf[เอกสารแนบ]1527 Kb 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.